Arrow Späť

KONTAKTUJTE NÁS

VYPLŇTE POŽADOVANÉ ÚDAJE A POTVRĎTE ODOSLANIE SPRÁVY NIŽŠIE:

Oslovenie*:

ADRESA

ZÁKAZNÍCKE ÚDAJE

Poštou

Môžete nás kontaktovať aj písomne na nasledujúcu adresu:

Zákaznícky servis Atlas For Men
P.O.Box 40
820 09 Bratislava 29

Slovensko

Telefonicky


Pondelok až piatok: 7:00 - 20:00
Sobota: 8:00 - 16:00


Pre objednávanie: 
02/584 191 27 (cena miestneho hovoru)Pre sledovanie objednávky: 
02/584 191 38 (cena miestneho hovoru)

* Povinné údaje

Informácie, ktoré sú označené hviezdičkou, o vás zbierame a spracúvame v rámci spoločnosti Atlasformen SAS (sídlo: 87-89 rue La Boétie - 75008 Paríž) ako prevádzkovateľ údajov.

Tieto údaje budú uchovávané po dobu potrebnú na dosiahnutie sledovaného cieľa, pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak.

Spoločnosť Atlasformen SAS oznamuje vaše údaje iba svojim vnútorným oddeleniam a poskytovateľom služieb v závislosti od účelu vašej žiadosti.

Máte právo na prístup, opravu, prenos, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov.

Môžete tiež namietať voči spracovaniu vašich údajov, ktoré sa vás týkajú.

Máte tiež možnosť definovať, čo sa má stať s vašimi osobnými údajmi po vašej smrti.

Ak chcete tieto práva uplatniť, zašlite, prosím, email v rubrike Kontaktujte nás a uveďte ako objekt správy „Osobné údaje“.Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (UOOU).

Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

    Vyberte si veľkosť