0,00

KONTAKTUJTE NÁS

Naše služby

VYPLŇTE POŽADOVANÉ ÚDAJE A POTVRĎTE ODOSLANIE SPRÁVY NIŽŠIE:

poštou

Môžete nám napísať na nasledujúcu adresu:

Zákaznícky servis Atlas For Men
P.O.Box 40
820 09 Bratislava 29

Slovensko

Zozbierané informácie o Vás označené hviezdičkou sú povinné a spracováva ich spoločnosť Atlasformen SAS (sídlo: 87-89 rue La Boétie - 75008 Paríž) ako prevádzkovateľ údajov, aby odpovedala na vašu žiadosť.
Tieto údaje budú uchovávané po dobu potrebnú na dosiahnutie sledovaného cieľa, pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak. Spoločnosť Atlasformen SAS oznamuje vaše údaje iba svojim vnútorným oddeleniam a poskytovateľom služieb v závislosti od účelu vašej žiadosti.
Máte právo na prístup, opravu, prenos, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov.
Môžete tiež namietať voči spracovaniu vašich údajov, ktoré sa Vás týkajú.
Máte tiež možnosť definovať, čo sa má stať s vašimi osobnými údajmi po vašej smrti.
Ak chcete tieto práva uplatniť, zašlite prosíme email v rubrike „Kontaktujte nás“ a uveďte ako objekt správy „Osobné údaje“. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (UOOU).
Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.